Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Đại Nam Sky Music (Dai Nam Sky Music Entertainment Service Company Limited) được thành lập với sứ mệnh giáo dục âm nhạc và nâng cao tình yêu với nghệ thuật của người Việt Nam.

ADDRESS:  922 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh


CONTACT INFO
Email: trandainam1987@gmail.com
Phone: 0965.204.074